Frisktvann.no
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Ofte stilte spørsmål

HVORFOR SKAL JEG RENSE VANNET?

Er det virkelig nødvendig å rense vannet? Er ikke vannet her i Norge kjent for å være veldig rent?

Joda. I forhold til mange andre steder i verden, er det norske drikkevannet i utgangspunktet ganske bra.

Men: Vann har en enestående evne til å løse opp og ta med seg det meste. Dermed er det enkelt å forstå at rennende vann også lett drar med seg uønskede, forurensende stoffer.

 

Har du kommunalt vann?

Flere steder i Norge har det vært tilfeller av bakterier i drikkevannet de siste årene. De kommunale vannverkene har nok stort sett rutinene sine i orden, men det har vært flere eksempler der drikkevannet er blitt forurenset et eller annet sted i ute rørsystemet. Dessuten er det mange steder der vannet samles i usikrede bassenger (du husker vel Askøy-skandalen i 2019?).

De kommunale vannverkene tilsetter blant annet klor i vannet, fordi klorforbindelser virker desinfiserende. Dette kan resultere i både sjenerende lukt og smak. Dessuten er det også mange med sensitiv hud som reagerer med kløe og utslett i huden på grunn av klorinnholdet i vannet.

En annen ting er at en stor del av det offentlige vann- og avløpsnettet i Norge består av gamle rør, som egentlig burde vært skiftet ut for lengst. Vannledningen ligger som oftest i samme grøft som avløpsledningen, og dette medfører stor risiko for forurensning ved ledningsbrudd – eller ved reparasjoner. Når trykket i vannledningen faller, kan grøftevann – som er forurenset av kloakk – bli sugd inn i vannledningen. Dette kan resultere i bakterieforurenset drikkevann i springen hjemme hos deg.

 

Har du borevann eller brønnvann?

I Norge er det mange små, ikke godkjenningspliktige vannverk og private brønner eller borevann rundt omkring i distriktene.

Bor du i et landbruksområde, vet du at gårdene rundt deg benytter kunstgjødsel og sprøytemidler mot sopp og ugress. Restene av disse stoffene renner videre ned i elver, bekker og innsjøer – i tillegg til at de forurenser grunnvannet. Også avføring fra beitende dyr kan komme ned i grunnvannet og føre med seg blant annet E. coli bakterier som du pumper opp til springen hjemme hos deg.

 

Sjekk utvalget vårt av vannrensere

Eller ta kontakt med vannmannen vår – Jan Rakke-Friberg på direktetelefon 905 81 467 – så får du veiledning om hva slags type vannrenser som vil egne seg best for akkurat deg.

 

 

HVA ER OMVENDT OSMOSE?

Omvendt osmose (engelsk: Reverse Osmosis, ofte forkortet til RO) er en mekanisk filtreringsteknikk for rensing av vann – helt uten bruk av skadelige kjemikalier. Omvendt osmose-teknikken ble opprinnelig utviklet i forbindelse med det amerikanske romfartsprogrammet, for å redusere antall liter medbragt vann i romferjene (ved at det ble mulig å gjenbruke vannet mange ganger).

Prinsippet bak omvendt osmose-metoden er egentlig ganske enkelt: Vannmolekylet er det aller minste molekylet i alle flytende stoffer.

Ved hjelp av trykket i vannledningen blir vannet presset mot en membran. Porene i denne membranen er nøyaktig tilpasset vannmolekylenes størrelse.

Det betyr at det er kun de bitte små vannmolekylene som trenger gjennom membranen. Det rensede vannet ledes som oftest til en egen vanntank (enkelte modeller har direkterensing – uten tank).

Alle andre større molekyler som oppløste salter, tungmetaller, mikroplast, rester etter kjemiske sprøytemidler og andre miljøgifter, sykdomsfremkallende mikroorganismer (bakterier, virus og parasitter) etc. holdes tilbake av membranen og blir skylt vekk videre ned i avløpet.

Det finnes mange ulike typer av omvendt osmose-anlegg på markedet. Felles for dem alle er at de har et eller flere filtere FØR membranen, i tillegg til minst ett filter etter membranen. Partikkelfilteret foran membranen fjerne de aller groveste partiklene i vannet før de når membranen. På denne måten blir membranen skånet, og den kan ha en levetid på mange år. Etter membranen plasserer vanligvis et aktivt kull-filter, som absorberer gasser og andre stoffer som kan gi uønsket farge, lukt og smak.

Sjekk utvalget vårt av omvendt osmose vannrensere

Eller ta kontakt med vannmannen vår – Jan Rakke-Friberg på direktetelefon 905 81 467 – så får du veiledning om hva slags type vannrenser som vil egne seg best for akkurat deg.

Se video - demonstrasjon av omvendt osmose vannrenser på YouTube

 

 

FJERNER OMVENDT OSMOSE ALLE MINERALER FRA VANNET?

Det korte svaret er JA.

Men de mineralene som finnes i vann kommer fra jordsmonnet. Dette er såkalte uorganiske mineraler som kroppen vår ikke klarer å bruke til noe. Så de livsviktige mineralene som du trenger å få i deg til daglig, befinner seg uansett IKKE i drikkevannet ditt.

For at kroppen skal kunne oppta mineraler, må de være organiske. De organiske mineralene som kroppen vår trenger, finner vi først og fremst i plantene som vi spiser. Plantene har evnen til å oppta de uorganiske mineralene i jordsmonnet, og via fotosyntesen omdannes disse mineralene til den formen som vi mennesker kan fordøye – nemlig organiske mineraler.

 

Trykk ENTER for å søke