Hjem

Misfornøyd med drikkevannet?

Vannet i Norge skal egentlig være trygt å drikke rett fra springen. Men drikkevannet ditt smaker kanskje ikke så veldig godt?


 

Har du kommunalt vann?

Flere steder i Norge har det vært tilfeller av bakterier i drikkevannet de siste årene. De kommunale vannverkene har nok rutinene sine i orden, men det har vært flere eksempler der drikkevannet er blitt forurenset et eller annet sted i rørsystemet. Mange steder samles vannet i usikrede bassenger (Askøy-skandalen i 2019), og en stor del av det offentlige vann- og avløpsnettet i Norge består av gamle rør som egentlig burde vært skiftet ut for lengst. Dette kan gi uønsket farge, lukt og smak på drikkevannet. Men vannledningen ligger som oftest i samme grøft som avløpsledningen, og dette medfører stor fare for forurensning ved ledningsbrudd eller ved reparasjoner. Når trykket i vannledningen faller, kan grøftevann - som er forurenset av kloakk, bli sugd inn i vannledningen.

Dette kan resultere i bakterieforurenset drikkevann i springen hjemme hos deg.


 

Har du borevann eller brønnvann?

Selv om drikkevannet generelt er av god kvalitet, har vannforsyningen her i Norge en del spesielle utfordringer ved at vi har en spredd bosetting med mange små, ikke godkjenningspliktige vannverk og private brønner eller borevann.

 

Bor du i et landbruksområde, vet du at gårdene rundt omkring deg benytter kunstgjødsel og sprøytemidler. Restene av disse stoffene renner videre ned i elver, bekker og innsjøer - i tillegg til at de forurenser grunnvannet som du pumper opp til springen hjemme hos deg.

 

Er du usikker på hva slags type vannrenser som passer for deg?

Ring direkte til vannmannen vår: Jan Rakke-Friberg - telefon 905 81 467

Hvordan kan drikkevannet bli bedre?

Stadig flere velger å installere en vannrenser til drikkevannet i huset.

Vi anbefaler først og fremst en omvendt osmose vannrenser.Omvendt osmose (reverse osmosis - RO) fjerner:


o Klor

o Tungmetaller

o Oppløste salter

o Mikroplast

o Rester etter sprøytemidler og andre miljøgifter

o Bakterier

o Virus

o Parasitter

 

 

Resultat:


o Friskt og godt, trygt vann

o Kortreist vann direkte fra din egen kran

o Renset vann gjør det lettere for hele familien å drikke mer vann

 

      Urenset vann               RENSET VANN

Hva er egentlig omvendt osmose?

omvendt osmose effektiv mekanisk filtreringsteknikk for vann

Omvendt osmose (engelsk: Reverse Osmosis, ofte forkortet til RO) er en mekanisk filtreringsteknikk for rensing av vann – helt uten bruk av skadelige kjemikalier.


Prinsippet bak omvendt osmose-metoden er egentlig ganske enkelt: Vannmolekylet er det aller minste molekylet i alle flytende stoffer.

Ved hjelp av trykket i vannledningen blir vannet presset mot en membran. Porene i denne membranen er nøyaktig tilpasset vannmolekylenes størrelse.

Det betyr at det er kun de bitte små vannmolekylene som trenger gjennom membranen. Det rensede vannet ledes til en egen vanntank.


Alle andre større molekyler som oppløste salter, tungmetaller, mikroplast, rester etter kjemiske sprøytemidler og andre miljøgifter, sykdomsfremkallende mikroorganismer (bakterier, virus og parasitter) etc. holdes tilbake av membranen og blir skylt vekk videre ned i avløpet.


Omvendt osmose vannrenserne våre har i tillegg partikkelfilter foran membranen (grovfilter) og kullfilter etter membranen (sluttfilter).

Årlig filterbytte anbefales

Bildet viser tre eksempler på hvordan de to filterinnsatsene i borevann-modellen kan se ut - etter å ha vært i bruk i 1 år. Fargen på filterne gjenspeiler hva slags type partikler som finnes i vannet som blir renset.


Nr 1 og 2 fra venstre er fra et sted med mye leire.

Nr 3 og 4 er fra et sted med mye jern og mangen.

Nr 5 og 6 er fra et sted med mye humus.


Helt ytterst til høyre står det to helt NYE, ubrukte filterinnsatser ...


Du ser vel hvorfor vi anbefaler årlig bytting av filterne i en omvendt osmose vannrenser?