TEMA - VANN

Vann er livsviktig

 

Den beste måten å opprettholde væskebalansen i kroppen er å drikke nok vann. En voksen person trenger i gjennomsnitt 2,5 liter væske hver dag.

 

Fordelene ved å drikke vann:

- VANN er den sunneste tørstedrikken
- VANN er helt kalorifritt

- VANN er viktig for mange av kroppens egne prosesser
- VANN øker konsentrasjonen og bedrer yteevnen, mister kroppen 1% vann, minsker prestasjonsevnen din med 10%
- VANN kan motvirke trøtthet og hodepine
- VANN er også nødvendig for hudens fuktighetsbalanse. Drikker du nok vann, ser huden yngre ut


Kroppen trenger vann

Kroppen behøver vann for å oppta næringsstoffer og for å transportere dem fram til de cellene som trenger det. Vann må også til for å hjelpe kroppen med å kvitte seg med avfallsstoffer gjennom avføring, urin, svette og damp ved utånding.

Det er ekstra viktig å drikke mye vann hvis du holder på med en utrensingskur fordi kroppen da vil skille ut større mengder avfallsstoffer enn ellers. Disse avfallsstoffene bør helst komme ut av kroppen din så fort som mulig - så unngår du å få bivirkninger av kuren (vondt i hodet etc.). 

Vann vedlikeholder, reparerer og fornyer cellene i kroppen din, samtidig som det øker forbrenningen og demper sultfølelsen.

Hvis kroppen får for lite vann, forsvarer den seg ved å beholde vannet i de viktigste organene. Resultatet kan bli hovne hender og føtter. Har du problemer med vann i kroppen, kan det også være at du spiser for mye salt, for salt binder vannet i kroppen. Da trenger du enda mer vann for å fortynne saltet.

Drikker du vanndrivende væsker som kaffe, svart te og alkohol, er det også viktig at du husker på å drikke tilsvarende mer vann for å veie opp væsketapet.

Når væskebalansen i kroppen ikke er riktig, vil du ofte merke det i form av uttørringssymptomer som hodepine, konsentrasjonsvansker, svimmelhet og noen ganger også kvalme. Ved høy lufttemperatur, hard trening eller når du har feber, trenger du enda mer drikke enn ellers fordi du svetter mer. Dette er kroppens måte å få ut overskuddsvarmen på.

Sørg for å ha en vannflaske lett tilgjengelig – da vil du stadig bli minnet om at du må drikke vann.


Synes du at det er kjedelig å drikke vann?

Tilsett en sitronskive eller bare noen dråper med sitronsaft i vannet. Dette kan også være gunstig for syre-/basebalansen i kroppen. 


Hvordan kan du vite om du får i deg nok vann?

Det enkleste er faktisk å sjekke fargen på urinen. Om morgenen er den konsentrert og mørk, mens den om dagen bør være lys og gjennomsiktig. Da har du drukket tilstrekkelig.

Drikk gjerne et ekstra glass vann etter at du har lest denne artikkelen - kroppen din vil takke deg for det!

 

Hvordan kan vannet bli friskere?

 

Vannbehandling eller vannrensing er aktuelt for å fjerne urenheter og forurensninger – både uønskede kjemikalier, tungmetaller, oppløste salter og sykdomsfremkallende mikroorganismer som bakterier, virus og parasitter. Det finnes mange forskjellige måter å behandle vannet på.

 


Koking

Vannet varmes opp til kokepunktet lenge nok til å ta livet av mikroorganismer som vanligvis lever i romtemperatur. Koking av vann har den ulempen at denne behandlingen ikke fjerner stoffer med høyere kokepunkt enn vann, og faktisk oppkonsentrerer dem. Dette kommer av at noe av vannet fordamper ved koking. Koking er dermed ingen fullgod renseprosess for drikkevann.


  

Destillering

Vannet kokes opp så det fordamper, deretter kondenseres dampen tilbake til vann, så de oppløste stoffene blir igjen i kokekjelen. Ved destillering vil flyktige stoffer med kokepunkt nær eller lavere enn 100 grader C fordampe. Destillering er en tidkrevende metode for å desinfisere vannet - en vanndestillator vil bare kunne produsere omkring 0,7 liter ferdig destillert vann i timen.


 

Ionebyttermasse

Vannet passerer gjennom en kolonne med ionebyttermasse, som fanger opp metall-ioner kjemisk. Vann som er behandlet på denne måten kalles for deionisert vann. Denne metoden brukes mye i laboratorier og i kosmetikkindustrien fordi man raskt kan lage et stort volum av vann som er rent nok til denne typen bruk.


  

Kullfilter

Vannet passerer gjennom et filter av aktivt kull. Aktivt kull (på engelsk: Activated Carbon) er en form av bearbeidet karbon med høyt overflateareal. Kullfilteret reduserer mengden av mange kjemiske stoffer, spesielt de som kan gi uønsket lukt og smak på vannet. Siden de uheldige stoffene blir samlet opp inne i kullfilteret, er det spesielt viktig å bytte dette filteret før det blir altfor fullt.

Denne vannbehandlingsmetoden brukes ofte i akvarier og til enkle husholdnings-modeller (for eksempel vannkanner, vannkjølere og vanndispensere). Kullfilter er en rimelig metode for å bedre vannkvaliteten på drikkevannet.


Sjekk utvalget av kullfilter rensere i nettbutikken vår


  

Partikkelfilter (også kalt sedimentfilter)

Vannet passerer gjennom et filter som fanger opp en del partikler. Desto mindre porene i filteret er, desto mindre må partiklene være for å passere igjennom. Patrikkelfilteret vil stanse grovere partikler som humus (jord), leire og sand. Hvis dette filteret blir brukt alene, som eneste metoden for vannbehandling, vil partikkelfilteret tette seg veldig ofte. Filtrering kun gjennom et partikkelfilter er ingen fullgod renseprosess for drikkevann.

 

 

Omvendt osmose

Omvendt osmose er en mekanisk filtreringsteknikk som ble utviklet i forbindelse med det amerikanske romfartsprogrammet, for å redusere antall liter medbragt vann i romferjene. Prinsippet bak omvendt osmose-metoden er ganske enkelt. Vannmolekylet er det aller minste molekylet i alle flytende stoffer. Ved hjelp av trykket i vannledningen blir vannet presset mot en membran. Porene i denne membranen er nøyaktig tilpasset vannmolekylenes størrelse. Det betyr at det er kun de bitte små vannmolekylene som trenger gjennom membranen. Alle andre større molekyler som oppløste salter, tungmetaller, mikroplast, rester etter kjemiske sprøytemidler og andre miljøgifter, sykdomsfremkallende mikroorganismer (bakterier, virus og parasitter) etc. holdes tilbake av membranen og blir skylt vekk videre ned i avløpet.


Det finnes mange ulike typer omvendt osmose-anlegg på markedet. Felles for dem alle er at de har et eller flere filtere før membranen, i tillegg til minst et filter etter membranen.


Partikkelfiltrene foran membranen fjerner de aller groveste partiklene i vannet før de når membranen. På denne måten blir membranen skånet, og den kan ha en levetid på mange år. Etter membranen plasseres vanligvis et aktivt kull-filter, som absorberer gasser og andre stoffer som kan gi uønsket farge, lukt og smak.


I nettbutikken vår finner du flere forskjellige typer omvendt osmose-produkter

- omvendt osmose kranmodell (kobles direkte på vannkranen)

- omvendt osmose under benk modeller

 

VERDENS VANNDAG 22. mars

Verdens Vanndag (World Water Day) ble innstiftet av FNs generalforsamling i kjølvannet av Rio-konferansen om miljø og utvikling i 1992. Verdens Vanndag har fra og med 1993 blitt markert den 22. mars hvert år - over hele verden. Hensikten med Verdens Vanndag er generelt å få økt oppmerksomhet på viktigheten av ferskvann og fremme en bærekraftig forvaltning av ferskvannsressursene i verden. FN utpeker hvert år et tema for Verdens Vanndag.

 


2021: Valueing Water - Verdsetting av vann

Vann er en livsviktig knapphetsressurs som er under stadig økende press. Økonomisk utvikling og en voksende global befolkning betyr økt etterspørsel etter vann. Jordbruk, industri og energiproduksjon har et økende vannbehov. På samme tid gjør klimaendringer at tilgangen til vann blir mer uforutsigbar og usikker. Det medfører at en fjerdedel av verdens befolkning opplever knapphet på vann. Dette innebærer at det sjette bærekraftmålet til FN om at alle skal ha tilgang til rent vann og trygge sanitære forhold blir utfordret.
2020: Water and Climate Change - Vann og klimaendringer


Klimaendringer påvirker vannets kretsløp, og endringer i vannkretsløpet virker tilbake på klimaet. Mer flom og mer alvorlig tørke forventes i framtida. Over 2 milliarder mennesker bor i land som opplever høy grad av vannstress. I kombinasjon med klimaendringer og befolkningsvekst kan situasjonen forverres. Forandring i vanntilgjengelighet vil påvirke matsikkerheten, og dette har allerede vist seg å bidra til flyktningstrømmer og politisk ustabilitet. Også i Norge opplever vi endringer i klima og hydrologi, blant annet med stadig flere styrtregn-episoder med påfølgende flommer og skader. Den ekstremt varme og tørre sommeren 2018 er også en påminnelse om hva vi kan forvente å få mer av. Håndtering av vann er derfor en viktig del i det nasjonale klimatilpasningsarbeidet.

 


 

2019: Leave No One Behind - vann og hygiene til alle

 

Tema for Verdens Vanndag i 2019 var "Leave No One Behind" - hvordan sikre at "vann og hygiene til alle" blir virkelighet også for marginaliserte grupper.

Temaet handler om FNs bærekraftsmål 6 som har til formål å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle. Gjennom prinsippet "leave no one behind" ønsker FN å sikre at marginaliserte personer, grupper, regioner eller land ikke faller gjennom bærekraftsmålenes nettverk.

Vann til alle – uansett hvem du er og hvor du er – vann er en fundamental menneskerettighet.

 

 

2018: Nature for Water - løsningene finnes i naturen

 

Tema for Verdens vanndag 2018 var "Nature for Water" - hvordan vi kan bruke naturens egne løsninger for å løse utfordringer knyttet til vann.

Miljøødeleggelser og klimaendringer har ført til en vannkrise i verden. Flom, tørke og vannforurensning blir forsterket når jordsmonn, elver og innsjøer blir ødelagt. Økosystemer i ubalanse påvirker menneskers tilgang til rent vann. I dag lever 2,1 milliarder mennesker uten tilgang til rent drikkevann hjemme. Det har stor innvirkning på helsen og livskvaliteten deres.

Naturens egne løsninger kan løse mange av utfordringene knyttet til vann. Planting av ny skog, og restaurering av våtmark er eksempler på tiltak som kan skape balanse i vannsyklusen, og forbedre menneskers helse og livskvalitet.

 

 

2017: Water and Waste Water - vann og avløpsvann

 

Temaet for Verdens Vanndag i 2017 var "vann og avløpsvann. Store mengder med avløpsvann fra hus, industri og jordbruk renner tilbake til naturen uten å bli renset. Dette bidrar til enda mer forurensning. Ved å behandle og gjenbruke avløpsvannet, kan vi resirkulere og utnytte denne verdifulle ressursen.

 

 

2016: Water and Jobs - vann og arbeidsplasser

 

Temaet for Verdens Vanndag i 2016 var "vann og arbeidsplasser". Dette temaet ble valgt for å få oppmerksomhet om hvordan nok vann av god kvalitet kan endre arbeidstakeres liv og levebrød - og til og med forvandle samfunn og økonomier.

Rent vann i springen og i naturen er avgjørende for befolkningens helse, for naturmiljø og friluftsopplevelser og for industri og næringsliv. Gode vann- og avløpstjenester er grunnleggende premisser for vekst og utvikling.

 

 

2015: Water and sustainable development - vann og bærekraftig utvikling

 

Verdens vannressurser trues av forurensning, klimaendringer og overforbruk. Tema for Verdens Vanndag i 2015 var "vann og bærekraftig utvikling".

Fokusområder:

  • Vann og helse
  • Vann, natur og økosystemer
  • Vann og urbanisering
  • Vann og industri
  • Vann og energi 
  • Vann og mat
  • Vann og likestilling